miércoles, 30 de marzo de 2011

LIBROS DE POESÍA


O Punto de partida e o noso OBXECTIVO FUNDAMENTAL e concibir a biblioteca escolar como CENTRO DE RECURSOS DA INFORMACIÓN ao servizo dos procesos de ensino e aprendizaxe. A biblioteca escolar ofrece servizos de aprendizaxe, libros e outros recursos, a todos os membros da comunidade escolar para que exerciten o pensamento crítico e utilicen de xeito eficaz a información en calquera soporte e formato.
Para coñecer os fondos documentais existentes no centro tanto en soporte impreso,audiovisual, multimedia ou electrónico ,así  como a consecución dos obxectivos propostos faremos camiños polo mundo do libro, do material impreso, informático, etc . Sempre acompañados pola nosa mascota BIBLISPÍN, partiremos dos 3 grandes xéneros literarios: poesía, narrativa e cómic, dedicando un trimestre para cada un deles e establecendo accións que buscan unir afectivamente o neno/a coa BE

O  1º trimestre da Programación Xeral anual (10/11)da nosa B.E "BIBLIPLANET"adicase a coñecer a POESÍAAsí destacamos a ACTIVIDADE feita polos nenos/as xunto coas familias :Mi Poesía favorita.

No hay comentarios:

Publicar un comentario